tisdag 17 februari 2009

Eritreas historia

Hej,Här kommer en del av Eritreas historia.............

Geografi:
Eritreas area är 124 000 km. Landet sträcker sig cirka 1000 km längs Röda Havet och gränsar i norr och väster till sudan, söder till Etiopien och i sydost till Djibouti.

Befolkning:
Folkmängden uppskattas till 3,4 miljoner. Nio språk talas. Femtio procent av befolkningenär muslimsk och femtio procent kristen. Åttio procent av befolkningen bor på landsbygden. Trettio procent av dessa är nomader och de övriga är bönder.

Tigrinya är huvudspråket i Eritrea. Sedan årtusenden finns det en stark arabisk kultur i Eritrea och starka band till folken i Yemen och Saudiarabien.
Både tigrinya och det etiopiska språket araminga är mycket influerade av arabiska och det finns också folkgrupper i Eritrea som ännu talar arabiska.

Politisk historia:
Fram till slutet av 1800-talet ockuperade både turkar och egyptier delar av regionen medan feodala hövdingar i söder utkrävde tribut från eritreanska stammar i området utan att kunna uppnå fullständig kontroll.

1889
Eritrea koloniserades av Italien och definierades som en nation.

1941
Italien besegras i Afrika och Eritrea styrdes av britterna.

1952
Eritrea federerades som självständig stat med Etiopien. Eritrea garanterades eget parlament, egna lagar, egen flagga, tryckfrihet, organisationsfrihet m.m.

1962
Haile Selassie annekterade Eritrea. Den nationella befrielsekampen har redan inletts ett år tidigare under ledning av ELF.

1974
Kejsar Selassie störtas till följd av svälten. Dergen tar makten.

1977
Dergen bryter förbindelserna med USA och ansluter sig till Sovjetunionen som flyger in med vapen till ett värde av en miljard dollar.

1978
befrias staden Nacfa, den första staden som befriats av de eritreanska befrielsestyrkorna.

1980
ELPF föreslår folkomröstning om Eritreas framtid under internationell kontroll.

1982
EPLF slår tillbaka det etiopiska storanfallet Röda Stjärnan, den femte och hittills största etiopiska offensiven.

1984
I samband med svältkatastrofen erbjuder EPLF eldupphör för att möjliggöra matdistribution till de svältande, med Etiopien vägrar.

1987
EPLF genomför sin andra kongress, som också är en enhetskongress mellan EPLF och ELF ( CL ).

1988
EPLF besegrar den etiopiska armen vid Afabet. Tesenei och Barentu befrias.

1990
EPLF befriar Massawa i februari.

1991
24 maj befrias Asmara, Keren och Assab. Hela Eritrea fritt efter 100 år!

EPLF = Eritrean Peoples Liberation Front

ELF = Eritrean Liberation Front
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Uppbyggnadsarbete

Kriget har förstört mycket av traktens industrier och vägar. Efter krigsslutet har järnväg, broar och vägar reparerts och bostäder börjat byggas.
Många jordbruk som legat nere på grund av kriget har nu åter kommit igång och börjat ge skördar.
Dammbyggnader och skogsplanteringar är andra projekt som startats. Etiopiens armé har efterlämnat en mängd krigsmateriel som nu byggs om och används för civila ändamål.

Eritreras nu fungerande järnväg är ett bra exempel på uppbyggnadsarbete. Efter självständigheten har man rustat upp järnvägen och arbetar framgångsrikt med att bygga upp industrin.

2 kommentarer: